4. Verwanten

De eerste alinea van het Voorwoord van deze website wordt hier voor het gemak herhaald:

“Het noemen van de naam Von Meijenfeldt prikkelt veel mensen er toe te informeren naar de herkomst van de familie. Meestal hebben zij zelf ook al een antwoord bedacht: Duitse adel. Het voorzetsel von zal daar niet vreemd aan zijn, maar ook de f en dt verklaren deze veronderstelling. Jammer genoeg is er zo weinig over de geschiedenis van de familie bekend, dat maar een weinig bevredigend antwoord kan worden gegeven. Alleen enkele overleveringen en het bescheiden resul­taat van ooit verrichte naspeuringen bieden wat steun om in plaats van de Duitse afkomst een meer bijzondere Zweedse in te vullen.”

In het eerste deel is de geschiedenis het Zweedse geslacht Meijerfeldt behandeld. In het tweede deel is de Nederlandse familie in kaart gebracht. In het derde deel is ingegaan op naamgenoten. Daarom wordt het tijd om terug te keren naar de hoofdvraag: wat is de herkomst van de familie? Dit vierde deel probeert het mysterie over de afkomst van de familie te ontrafelen. Niet zeker van het antwoord heeft het veiligheidshalve de titel “Verwanten” meegekregen.

Dit vierde deel is opgesplitst in vier hoofdstukken. Het eerste gaat over de familiedocumenten. Het tweede hoofdstuk behandelt binnenlandse bronnen en het derde buitenlandse. Het vierde hoofdstuk sluit dit deel af met conclusies.