3. NAAMGENOTEN

Dit derde deel van de familiegeschiedenis behandelt naamgenoten van de Zweedse en Nederlandse families. Iemand heet naamgenoot zodra de spelling van zijn of haar familienaam voldoet aan één van de vele hier gehanteerde schrijfwijzen. Deze personen worden behandeld met het doel nog wat meer licht te werpen op de relatie tussen de Zweedse en Nederlandse familie. Dit deel valt uiteen in een aantal hoofdstukken over adellijke geslachten en niet-adellijke families.

Adellijk

Het Zweedse adellijke geslacht heette aanvankelijk Meijer. De  verheffing in de adelstand leidde tot een wijziging van de familienaam in Meijerfeldt. Zo vergaat het ook naamgenoten die in de adelstand worden verheven door de keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en/of vorsten in de Erfgebieden (Bohemen, Oostenrijk, e.d.). De grotere adellijke geslachten leefden in Hessen, Rösebeck, Tirol, Graubünden en Bremen. In een totaaloverzicht:

ADELSDATUM
R = Rijksadel
VOORNAMEN OUDE NAAM NIEUWE NAAM PLAATS
17-01-1630 Tobias Archesius von Mayerffeld Bohemen
27-11-1634 Berchtold Mayer  M. von Mayerfeld
R: 05-03-1692
Johann Andreas Mayer M. von Mayersfeld Tirol
R: 19-01-1699
Johan Mathias Tschügg  T. von Graumburg und Mayenfeldt
R: 05-11-1704 Wilhelm Meyer von Meyerfeldt Bremen
R: 23-05-1705 Leonhard Tschügg
T. von Graumburg und Mayenfeldt Pichelheim
R: 17-09-1706 Johan Baptist en Kaspar, broers Mayer M. von Mayersfeld Tirol
03-09-1707 Heinrich Meyer M. von Meyerfeld Bohemen
R: 04-10-1715 Johann Bertrand Mayer M. von Mayersfeld Duderstadt
07-06-1729 Anton Joseph en Karl Roman, broers Meyeren von Meyerenfeld Slavonië
R: 08-04-1743 Johan Jakob Friedrich Mayer von und zu Ringingen Mayenfeld zu Ringingen und Bobenhausen Württemberg
R: 15-03-1757 Wilhelm Ludwig Meyer von Meyerfeld Hessen
02-03-1770 Joseph Maykammer M. von Mayenfeld Bohemen
R: 15-04-1780 Franz Ferdinand  von Mayersfeld von M. von Löwenkron Moravië
17-02-1794 Johann Anton Xaver Ledermayer L. von Mayernfeld Opper-Oostenrijk
11-04-1810 Johann Nepomuk / Valentin Niedermann N. von Mayenfeld Grätz

P.M. onbekend vader van August Wolgang Julius
onbekend von Meyenfeldt Rösebeck

P.M. 12-05-1582 Rudolph Salis baron

Niet-adellijk

De niet-adelijke naamgenoten worden in drie hoofdstukken verdeeld: de Joodse, de Duitse en de resterende. De genealogische en andere bijlagen zijn als paragrafen bij elk van de hoofdstukken gevoegd.