4. NAAMGENOTEN

1. Hessen
2. Tirol
3. Graubünden
4. Bremen
5. Adel rest
6. Oostzee
7. Europa rest 8. Joods Registers

In het vorige deel zijn naamgenoten in Pommeren en de Nederlanden aan de orde gekomen, in dit deel komen de overige. Adellijke naamgenoten danken hun titel meestal aan de keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en/of vorsten in de Erfgebieden komt uit de Alpen: Schwaben, Tirol en Graubünden. Daarnaast zijn er kleine families en losse personen. In een totaaloverzicht:

ADELSDATUM
R = Rijksadel
VOORNAMEN OUDE NAAM NIEUWE NAAM PLAATS
17-01-1630 Tobias Archesius von Mayerffeld Bohemen
27-11-1634 Berchtold Mayer  M. von Mayerfeld
R: 05-03-1692
Johann Andreas Mayer M. von Mayersfeld Tirol
R: 19-01-1699
Johan Mathias Tschügg  T. von Graumburg und Mayenfeldt
R: 05-11-1704 Wilhelm Meyer von Meyerfeldt Bremen
R: 23-05-1705 Leonhard Tschügg
T. von Graumburg und Mayenfeldt Pichelheim
R: 17-09-1706 Johan Baptist en Kaspar, broers Mayer M. von Mayersfeld Tirol
03-09-1707 Heinrich Meyer M. von Meyerfeld Bohemen
R: 04-10-1715 Johann Bertrand Mayer M. von Mayersfeld Duderstadt
07-06-1729 Anton Joseph en Karl Roman, broers Meyeren von Meyerenfeld Slavonië
R: 08-04-1743 Johan Jakob Friedrich Mayer von und zu Ringingen Mayenfeld zu Ringingen und Bobenhausen Württemberg
R: 15-03-1757 Wilhelm Ludwig Meijer von Meijerfeld Hessen
02-03-1770 Joseph Maykammer M. von Mayenfeld Bohemen
R: 15-04-1780 Franz Ferdinand  von Mayersfeld von M. von Löwenkron Moravië
17-02-1794 Johann Anton Xaver Ledermayer L. von Mayernfeld Opper-Oostenrijk
11-04-1810 Johann Nepomuk / Valentin Niedermann N. von Mayenfeld Grätz

 uit Widminnen, Oost-Pruisen (* 1856) vestigt zich in 

Een aantal naamgenoten reist naar Nederland:

Persoon Herkomst Tijd in Nederland
Rupert von Salis-(Soglio-)Maienfeld
Maienfeld 1693 in Staatse dienst in stad Breda, trouwen Nederlandse vrouwen van adel, blijven wonen, naam sterft hier uit.
Johann Rudolf Meyer 
Bazel 1740 in Amsterdam zijdekoopman, trouwt Nederlandse vrouw, krijgt twee dochters en overlijdt in Baarn. Is achterneef en leeftijdgenoot van Alexander Wilhelm Ludwig Meyer, in 1757 in Hessische adelstand Von Meyerfeld. Diens dochter Frederike Charlotte Louisa Jeanette huwt Alexander Wilhelm Ludwig von Büchenröde, na echtscheiding in 1806 in Plettenberg Baai, Zuid-Afrika als kolonel in Nederlandse dienst en bevrijdt in 1813 Deventer van Franse bezetting.
Adolf Meijerfeldt Widminnen Arriveert 1883 in Amsterdam als kleermaker, woont Spuistraat en Saendamstraat, vertrekt naar Hamburg en sticht daar gezin.
Max Mayerfeld ∞ Milly Herrmann Worms, vader Crumstadt Jaren twintig Bijenkorf Amsterdam, daarna Den Haag, # Van Hoytemastraat 12 en 1934 Stevinstraat 74. Reist heen en weer naar familie in Duitsland en VS. Sterft kort na bevrijding uit Bergen-Belsen. Vrouw terug naar Den Haag, zoon Gerd verhuist na huwelijk 1983 naar België, waar familie nog leeft. (1)
Chaim Meyerfeld ∞ Lola Haar Lublin, Polen Krijgt 20-04-1933 op Consulaat-Generaal Amsterdam visum. Via Den Haag, Chouwestraat 58, vertrek naar Antwerpen, Provinciestraat 249 en Lamorinierestraat 74.
Ryfka von Meyerfeld, familie Chaim,  ∞ Cijna Gadelja Papoport België  Arriveert 1934, man koopman in damestassen, # Tilburg, Atelierstraat.
Lizz Meyerfeld ∞ Nederlandse zakenman Hugo Stokvis Treysa # met tussenpozen Den Haag en Rotterdam, vliegen met zoon Edward  na Duitse inval 1940 naar Amerika.
Erich von Meyerfeld, ∞ Emilia Anna D/Totzauer, 16-jarige zoon Karl-Heinz Berlijn-Wilmersdorf Vluchten 16-06-1933 naar Den Haag na miljoenenzwendel als makelaar. Opheffing faillissement in 1944 wegens gebrek aan baten.
Heinz von Meyerfeld Dordmund Vlucht 1938 naar Arnhem, ∞ na oorlog met mede-onderduikster E. Wolf uit Frankfurt, # en † 1979 Amsterdam kinderloos.
Rosine von Meyerfeld Crumstadt Ferdinand, zoon van haar ∞ Heijum Wolf, † Roermond 1941.

Vertrek

Van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt emigreren de volgende leden tijdelijk of definitief:

Gezinshoofd Periode Land
Frits (Nk.3) 1911-1932 Ned.-Indië
Carl (Nk.2) 1913-1933 Ned.-Indië
Nellie (Nk.1) 1915-1931 Ned.-Indië
Henk (Nk.8) 1919-1946† Ned.-Indië
Jan (Nh.5) 1935-1948 Ned.-Indië
Govert (Na.4) 1939-1950 Zwitserland
Chiel (Nk.53) 1946-1950 Ned.-Indië
Like (Nk.91) 1947-1996† Groot-Brittannië
Gerard (Nk.22) 1948, 1959-60 Ned.-Indië, Nieuw-Guinea
Frits (Nk.33) 1950-1959 Ned.-Indië
Ella (Na.2) 1950-1975 Groot-Brittannië
Frits (Nh.42) 1954-1956 Hong-Kong
Hans (Nk.93) 1957-2013/14† België
Carl (Nh.41) en nakomelingen 1958-heden Canada
Herry (Nh.44) 1958-1961 Groot-Brittanië, Zuid-Afrika
Ank (Na.13) 1969-200?† Groot-Brittannië
Roel (Nk.513) 1984-2004 Zimbabwe, België, Zweden
Frits (Nh.441) 1986-2016 VS, Peru, Spanje
Caroline(Nh.442) 1986-heden Montana, VS
Hans (Na.41) 1988-2012 Frankrijk
Saskia (Nk.524) 1994-1999† Kenia
Ernst (Nk.523) en nakomelingen 2004-heden Edmonton, Canada
Hugo (Na.42) 2013-2015 San Francisco, VS

Terug   ***   Verder