2. De Nederlandse familie

De kroniek van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt start op de tijd en plaats waar die van het Zweedse geslacht abrupt eindigt. In 1791 en 1795 overlijden de enige twee zoons van graaf Meijerfeldt. In 1793 komt Johan August von Meijenfeldt van Stralsund aan in Amsterdam en gaat in dienst van de Nederlandse marine. Aan de grootheid van de Republiek is dan – net als die van Zweden, Spanje en Turkije – een einde gekomen en ontstaat na verschillende perioden als vazalstaat van Frankrijk een nieuw onafhankelijk Koninkrijk der Nederlanden.

Dit tweede deel van de kroniek start met het bestaan op zee vanuit Amsterdam. Daarna volgt een armoedig bestaan in Rotterdam. De grondlegger van de Nederlandse familie keert in betere doen terug naar Amsterdam. De derde generatie wordt behandeld aan de hand van grote gebeurtenissen: de Wereldoorlogen, de Crisis en Nederlands-Indië. De vierde generatie kenmerkt zich door geboorte- en overlijdensgolven.

Maatschappelijk gezien kan de familie moeilijk bij een be­paalde beroepsgroep of zo men wil sociale klasse worden inge­deeld. Wel is er een aan de algemene maatschappelijke ontwikkeling niet vreemde ver­schuiving waarneembaar. Was de stamvader na een militaire periode sjouwer in de haven, zijn zoon klimt op tot conserveerder bij het Rijks­werf. Diens kinde­ren gaan op kantoor of in de handel. De vierde gene­ratie trekt die lijn door, waarbij vier leden een academi­sche graad ver­werven. In de vijfde generatie spreiden degenen met een wetenschappelijke oplei­ding zich over de volle breedte uit. Een aantal van hen weet belangrijk geachte maatschappe­lijke posi­ties te bekleden en zich daarin bovendien te profileren, waar­door de fami­lie­naam een zekere landelijke bekendheid ver­krijgt.

Hoewel de Nederlandse familie zeker minder militair is dan het Zweedse geslacht, kent zij toch ook wel verschillende beroepsmilitai­ren. Johan August en zijn zonen Hendrik, Carl en Frederik zijn in dienst bij de marine. In de vierde generatie is Carl (civiel) militair, doet Frits dienst in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en is To met een militair getrouwd. De Tweede Wereldoorlog heeft de familie niet onberoerd gelaten. Van de vierde generatie komt Henk om in een Jappen­kamp, worden enkele familieleden geëvacueerd voor de Atlantikwall en worden enkele familieleden staande gehouden.

De religie speelt een belangrijke rol in de familie. De stamvader en zijn kinderen zijn belijdend Lutheranen. Na een pe­riode van bezin­ning (en volgens overlevering Vrijmet­sela­rij) sluit Carl zich in 1867 bij de Afscheiding aan. Als deze geloofs­richting in 1892 met de Dolean­tie samengaat, wordt de familie Christelijk-Gereformeerd.

keizersgrachtkerkBouwtekening van de Keizersgrachtkerk uit 1886
De kerk kent een rapsodie van stijlen, en telt maar liefst 1600 zitplaatsen, dankzij uit de VS afgekeken klapbanken. Het gebouw heeft geen centrale toren, maar twee ranke torentjes aan weerszijden van het schip, waarachter de galerijen schuil gaan. De bouw is niet sober, zodat al snel van de kathedraal der gereformeerden werd gesproken. Deze kerk is de wieg van de Gereformeerde Kerken, omdat hier in de eendaagse synode van 17 juni 1892 wordt besloten de Afscheiding en Doleantie tot de Christelijk Gereformeerde Kerk te fuseren. Tientallen jaren gaan de leden van de familie Von Meijenfeldt en de aangetrouwde familieshier wekelijks te kerke.

De vijfde ge­nera­tie brengt twee domi­nees en een domineesvrouw voort en ook thans nog is de familie overwegend Gereformeerd. In de laatste genera­ties spelen kerkgang en geloof, ook weer analoog aan de algemene trend, bij een toenemend aantal leden een minder belangrijke rol.

Een ander aspect is de verwantschap met enkele andere families. Soms leidt dat tot meer dan één huwelijk tussen de families (Van Leusden, De Haas, Van der Bend/Van Apeldoorn, Boelhouwer), soms tot hechte vriendschappen (Van der Tas). Daarbij speelt een rol dat het Amsterdamse families waren die naar dezelfde kerk gaan.

Van Leusden: Johanna Elisabeth van Leusden (1853-1937) en Petro­nella van Leusden (1864-1949) zijn zus­ters. Eerst­ge­noemde huwt Evert von Mei­jen­feldt. Laatstge­noem­de huwt Johann Wil­helm Westerhoff (1863-1939), wiens dochter Louise Gesina Wester­hoff (1892-1964) trouw­t met Roe­lof von Meijen­feldt.

De Haas: Willem de Haas (1800-1876) en Aaltje Prins (1814-1905) hebben een zoon Willem Jacob (1853-1899) en een doch­ter Margré (1856-1915). Eerstge­noemde heeft een zoon Willem Samuel (1883-1973), die met Nel von Meijen­feldt trouw­t. Laatstge­noem­de huwt Carl von Meijen­feldt.

Van der Bend/Van Apeldoorn: Gerridina van der Bend (1853-) en Willem van der Bend (1855-1946) zijn zus en broer. Eerstge­noemde huwt Gerar­dus Willem van Apel­doorn (1853-); hun dochter Maria (1887-1965) huwt Carl von Meijen­feldt. Laatst­genoemde huwt Anna Adri­ana Noort (1863-1922); zij hebben een zoon Wil­lem (1886-1971) en een dochter Maria Gerrit­dina (1895-198.). De zoon huwt Engeltje von Meijen­feldt. De dochter huwt Evert von Meijen­feldt.

Boelhouwer: Johannes Boelhouwer en Ida Hen­drika Gaik­horst hebben een zoon Marius Boe­lhouwer (1912-1961) en een doch­ter Nellie Goverdina (1913). De zoon huwt Dini von Meijenfeldt. De dochter huwt Gerard von Meijenfeldt.

Van der Tas: Jan van der Tas (1848-1908) huwt Cato von Meijen­feldt. Haar broers Carl, Frits en Hendrik zijn ceremonie­meester op de huwelijken van de kinderen Van der Tas. Hun zoon Jan van der Tas woont met Wil­lem von Meijenfeldt aan de He­rengracht 215 in Amsterdam.

In tegenstelling tot het Zweedse geslacht Meijerfeldt speelt er bij de Nederlandse familie Von Meijenfeldt geen vraag over uitsterven van de naam. Anno 2020 zijn er circa 150 naamdragers.