1. Het Zweedse geslacht

De geschiedenis van het Zweedse geslacht Meijerfeldt begint in de vijftiende eeuw met het geslacht Meijer in de Baltische gebieden. Daar wordt het verhoogd in de Zweedse adelstand. De volgende generatie moet na buitenlandse dienst het vaderland bevrijden. Hierna volgen militaire avonturen in Polen en Saksen. Vervolgens gaat het richting Moskou. Via de Zwarte Zee  is terugtrekking noodzakelijk. Na de oorlogen komt een vreedzame periode van bestuur. De volgende generatie is er één van staatsgrepen. Wat volgt is een afsluitende benoeming tot bevelhebber.

Namen, data en valuta

Bij personen is hier de lokale en historische spelling zoveel mogelijk gevolgd; alleen bij bekende vorsten en grote steden is voor de Nederlandse spelling gekozen. Bij plaatsen is ook voor de lokale en historische spelling gekozen, met de huidige spelling cursief tussen haakjes.

De kalender van vandaag is helaas niet altijd zo geweest. Toen de Juliaanse kalender 10 dagen achterliep op de meteorologische kalender werd op voorstel van wetenschappers een sprong gemaakt en een wijziging in de schikkeljaren  aangebracht. Omdat het Paus Gregorius XIII was die de nieuwe (Gregoriaanse) kalender in 1582 invoerde, moesten de protestante landen er niets van hebben; zij hielden nog tot 1700 vast aan de oude kalender. Zweden deed het nog weer anders door in 1700 één dag terug te gaan van de Juliaanse kalender en daarna per schrikkeljaar telkens weer.

Om het begrijpelijk te maken: de beslissende Slag bij Poltava woedde volgens de Juliaanse kalender op 27 juni, volgens de Zweedse op 28 juni en de Gregoriaanse op 8 juli 1709.

Omdat geen enkel land  Zweden volgde besloot het in 1712 een aanpassing te maken en tenslotte in 1753 helemaal over te stappen. Omdat grotendeels  Zweedse bronnen gebruikt zijn, is hier de Zweedse datering toegepast.

De meeste Europese landen hebben tegenwoordig de Euro als valuta. Zweden rekent echter nog in kronen, maar er is een tijd geweest dat het Zweedse Koninkrijk niet één valuta had, zeker niet in de externe gebieden. Hier worden steeds de valuta genoemd uit de bronnen, zonder een precieze uitleg of berekening van de koers, ook niet naar huidige maatstaven.