Centraal Bureau voor Genealogie

Willem Alexanderhof 22, Den Haag


CH-002

Amsterdam, 7 september 1980

L.S.,

Aangezien ik een genealogisch onderzoek naar het geslacht Von Meijenfeldt ben aangevangen, wil ik u hierbij vragen op welke wijze ik het beste van uw diensten gebruik kan maken.

Is het u bijvoorbeeld bekend of een ander reeds een onderzoek naar de familie Von Meijenfeldt heeft ingesteld, en zo ja, hoe kan ik de resultaten daarvan dan verkrijgen? Indien zulks niet het geval is. Op welke wijze kan ik dan nagaan of uw bureau gegevens over Von Meijenfeldt bezit? Moet ik bij u langskomen of is het mogelijk dat ik de zaak schriftelijk afhandel?

In het laatste geval wil ik u gelijk vragen, welke gegevens ik u moet toezenden, om een onderzoek door uw bureau mogelijk te maken, en hoeveel mij dat gaat kosten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

H.G. von Meijenfeldt


CH-003

Den Haag, 2 oktober 1980

Geachte heer Von Meijenfeldt,

image003

image007

image009


CH-004

Amsterdam, 6 oktober 1980

Geachte heer Delforterie,

image002

image004

Hoogachtend,

H.G. von Meijenfeldt

image006


CH-005

Amsterdam, 20 november 1980

Geachte heer Delforterie,

image003

Hoogachtend,

H.G. von Meijenfeldt


CH-006

Den Haag, 20 november 1980

Geachte heer Von Meyenfeldt,

image002