Åberg

Alf Åberg,
— lemma in “Svenska Män och Kvinnor, Biografisk Uppslagsbok”, Stockholm 1949, deel 5, pag. 272-273.
— “J.M. Lyth” (mei 1709), in Karolinska dagböcker, Stockholm 1958.
— “Av annan mening. Karolinen Axel Gyllenkrook”, Stockholm 1998.


LEMMA


LYTH

Pag. 83

Mentsjikoff valt bij dagenraad met 40.000 man de met 4 Zweedse regimenten bezette stad Oposchnja aan.

varföre, så snart kunskap härom inslupit Herr General Meijerfelt beordrad blev med halva svenska armén att avancera emot fienden, staden Oposchnja jämte våra regimenter, som nu där inne belägra höllos, till secours.
Kl. vid pass 9 d. 8 d:o ankommo vid på fältet utanför staden och sågo fienden runt omkring staden stå posterade, dem vi en ordre de betaille avancerade emot, men utan ringaste något att lendera aller vidare hålla stånd sig strax vid vår anmarsch retirade neder åt sina bryggor, marcherades däröver det snabbarte de hinna kunde.
Daarom werd, zodra hierover bericht binnenkwam, de heer generaal Meijerfelt bevolen met het halve Zweedse leger op te rukken tegen de vijand, de stad Oposchnja en onze regimenten, die daarbinnen werden belegerd, te hulp te komen. Ongeveer om 9 uur van de 8e kwam hij aan op het veld voor de stad, zag de vijand rond de stad gelegerd en rukte op in slagorde, maar zonder de geringste terugwijking of standhouding dichtbij on­ze aanval trokken zij zich terug op hun bruggen en marcheerden daarover zo snel zij konden.
Pag. 89
D. 28 d:o (…) då han först avfärdade General Meijerfelt till tsaren angående våra dodas begravning, som under aktionen slagna blivit, allra sist slöt Hans Maj:t (…). De 28e van die maand (…) toen hij eerst Meijerfelt afvaardigde naar de tsaar om on­ze in de slag gebleven doden te begraven, besloot Zijne Majesteit als allerlaatste (…).

GYLLENKROOK

Pag. 79 e.v.

Pag. 98

Pag. 137 e.v.