4.1. Herkomst van de Nederlanders

Carl von Meijenfeldt, van wie alle Nederlandse  familieleden afstammen, beweerde zwart-op-wit in zijn bewaard gebleven brief naar Helsingfors van 1876 en in volle bewustzijn op 51-jarige leeftijd, dat de laatste Zweedse graaf Johan August Meijerfeldt jr buiten twijfel zijn grootvader is. Het is niet zomaar een gerucht of een overlevering binnen de familie, maar een bewijsstuk van een tijdgenoot.

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de overeenkomsten tussen de Nederlandse, Duitse en Zweedse families, die de bewering van Carl kunnen schragen. Daarna worden drie mogelijkheden omtrent de zoons van de Zweedse graaf Johan August Meijerfeldt jr. nagegaan, namelijk of een echte zoon hem heeft kunnen overleven, of een echte zoon is gevlucht en of er van een buitenechtelijke zoon sprake was.