4.1. Nederlandse bronnen

Dit eerste hoofdstuk van deel 4 behandelt de in Nederland gevonden bronnen over de herkomst van de familie Von Meijenfeldt. Deze bronnen komen in de eerste plaats uit de familie zelf voort en in de tweede plaats uit officiële bronnen in Nederland.

Om te beginnen gaat het om binnen de familie overgeleverde documenten en verhalen. De eerste bieden meer houvast dan de laatste, afhankelijk van de vraag of de papieren bronnen op originele documenten zijn gebaseerd. In de loop der tijd zijn veel particuliere en officiële papieren verloren gegaan; in ons geval spelen branden een grote rol. Dankzij de enig overlevende zoon van de stamvader, Carl von Meijenfeldt (1815-1899) is er het nodige bewaard gebleven. Diens kleinzoon Govert (1908-1978) heeft verder onderzoek gedaan. De eerste paragrafen in dit hoofdstuk gaan over Carl’s brief naar Helsingsfors uit 1876, de overleveringen binnen de familie, het Amsterdamse huwelijk van de stamvader in 1807 en een Nieuwjaarswens uit 1811.

De officiële Nederlandse bronnen berusten bij het Nationaal Archief en in het Stadsarchieven van Amsterdam en Rotterdam.